Männen invaderade Centraleuropa för 5 000 år sedan

1:46 min

De var nästan bara män som migrerade till Centraleuropa för 5000 år sedan. Det visar en ny genetisk studie vid Uppsala universitet.

De senaste åren har nya genetiska studier kunnat visa att det sker två större migrationer av människor till Europa under forntiden.

Den första var för 8000 år sedan när människor från dagens Turkiet introducerade jordbruket. Den andra skedde för 5000 år sedan när människor från Centralasien migrerar in med ny teknik som vagnar med hjul.

Den nya genstudien från Uppsala universitet visar att den första migrationsvågen bestod av lika många kvinnor som män. Samtidigt har de upptäckt att den andra stora vågen av människor från öst bestod av tio gånger fler män än kvinnor. 

– De har antagligen levt som någon form av herdar och haft boskap och häst som ett transportverktyg och haft någon organisation som hövdingdöme, vilket öppnar upp för erövring av nya territorium, säger genetiker Mattias Jakobsson, som är en av forskarna bakom studien.

Skriftliga källor från den tiden tyder också på att unga män från de stora stäppområdena i Centralasien lämnade hemtrakten eftersom de inte hade något arv eller arbete därhemma.

– Det är absolut nytt och spännande. Det har funnits indikationer på att det var så här, men nu har det gjorts systematiska genetiska analyser som är mycket övertygande, säger Kristian Kristiansen som är professor i arkeologi vid Göteborgs universitet. 

Hans egna studier av kvarlevor av människor som levde i Centraleuropa under forntiden stödjer de nya resultaten.

 

Referens: 
Goldberg A. Et. Al. "Ancient X chromosomes reveal contrasting sex bias in Neolithic and Bronze Age Eurasian migrations". PNAS DOI: 10.1073/pnas.1616392114