Så mycket pengar spenderar landstingen på konst

2:17 min

Uppsala läns landsting lade nästan 30 gånger så mycket pengar på konst per person i länet än vad Landstinget Västmanland gjorde förra året.

Kulturnytts kartläggning hittar du längst ned i artikeln.

Landstingen i Sverige investerade allt mellan cirka 200 000 till 24 000 000 på konst förra året enligt siffror som Kulturnytt tagit fram. Och räknat till invånare i länet är det Uppsala läns landsting som lägger absolut mest pengar på konst.

2016 lade landstinget i Uppsala dubbelt så mycket som Stockholms läns landsting, fyra gånger så mycket som Region Västra Götaland och nästan 30 gånger så mycket som Landstinget Västmanland å¨flyttbar konst och fasta gestaltningar.

De omfattande konstinköpen förklaras med att de gjort många ombyggnationer och renoveringar det senaste.

– Just nu under några års tid byggs det väldigt mycket och så fort det byggs nytt eller en omfattande renovering så skjuter regionfullmäktige till en procent av byggkostnaderna till konst, säger Andreas Bjersby, verksamhetsansvarig projektledare för offentlig konst i region Uppsala.

1%-regeln som Andreas Bjersby pratar om innebär att man återinvesterar en procent av byggbudgeten vid nybyggnationer till konst till den nya byggnaden. Kulturnytts kartläggning visar att nästan alla landsting mer eller mindre följer enprocentsregeln. Men till exempel Landstinget i Blekinge har en rekommendation att återinvestera 0,5 procent, likaså Landstinget Västmanland som lade minst pengar på konst förra året.

Jag tycker det är väldigt beklagligt. Det finns ett stort ointresse för konst

Christina Maria Mezei är verksamhetsutvecklare för konsten i vården i Västmanland och hon ser att konst inte är en prioriterad fråga i landstinget.

– Jag tycker att det är väldigt beklagligt. Det finns ett stort ointresse för konst, säger hon.

Så du menar att man inte ser värdet av konst i vårdlokaler och så vidare?

– Ja varken ser eller är intresserad av att se.

Nedan en översikt över konstinköpen per capita. Beräknat på totala (summa står inom parentes) konstinköp för gestaltningar och flyttbar konst i relation till folkmängd i länet (SCB 2015). 

Landstinget i Uppsala län:

23,9 SEK (8 453 679) följer 1%-regeln.

Region Östergötland:

14,0 SEK (850 000) eftersträvar 1%-regeln

Stockholms läns landsting:

10,7 SEK (23 940 000) Har en rekommendation att investera 2% av produktionskostnad för vårdlokal, övrig nybyggnation följer 1%-regeln

Landstinget Södermanland:

10,2 SEK (2 900 000) Har en rekommendation att följa 1%-regeln.

Landstinget i Värmland:

8,7 SEK (2 400 000) landstinget följer inte 1%-regeln utan lägger 150 kronor per uppvärmd kvadratmeter vid nybyggen på konstnärlig utsmyckning.

Landstinget Dalarna:

6,5 SEK (1 819 954) följer 1%-regeln i relevanta ny- och ombyggnationer.

Västra Götalands regionen:

6,3 SEK (10 309 899) har en variant av 1%-regeln.

Region Gävleborg:

5,6 SEK (1 574 835) har som rekommendation att följa 1%-regeln.

Region Kronoberg:

5,0 SEK (960 000) följer 1%-regeln.

Region Örebro län:

4,9 SEK (2 085 920) följer 1%-regeln.

Region Skåne:

3,9 SEK (5 100 000) följer inte 1%-regeln.

Region Jämtland Härjedalen:

2,6 SEK (336 954) följer 1%-regeln.

Norrbottens läns landsting:

2,5 SEK (635 000) följer 1%-regeln.

Västerbottens läns landsting:

2,7 SEK (700000) rekommendation att följa 1%-regeln

Landstinget i Kalmar län:

2,3 SEK (542 146) följer 1%-regeln.

Landstinget i Blekinge:

2,1 SEK (355 900) följer inte 1%-regeln utan avsätter 0,5%.

Region Gotland:

2,1 SEK (210 000) rekommendation att följa 1% regeln.

Landstinget Västernorrland:

1,0 SEK (580 000) rekommendation att följa 1%-regeln.

Landstinget Västmanland:

0,8 SEK (200 000) följer inte 1%-regeln men har en rekommendation på 0,5%.

Region Halland: - endast angivet flyttbar konst 1,9 SEK (600 000 rekommendation att följa 1%-regeln)

Region Jönköpings län: - endast angivet flyttbar konst 2,9 SEK (1 000 000 följer 1%-regeln)

Genomsnitt 9,26 Median 4,9 

Totalt lade landstingen Sverige drygt 65 miljoner kronor på flyttbara konstverk och fasta gestaltningar år 2016.