Centerpartiet vill frysa utvisningar av ensamkommande

1:47 min

Centerpartiet vill frysa alla utvisningar av ensamkommande unga som har fått sin ålder uppskriven av Migrationsverket.

De ska få en ny chans – och erbjudas en mer rättssäker prövning, säger Johanna Jönsson, som är partiets migrationspolitiska talesperson.

– De ska få möjlighet till de här medicinska ålderbedömningarna, som nu ska genomföras i stor skala, via Rättsmedicinalverket, Det här jätteviktigt, för alla dem som har överklagat, men också för dem som har fått ett slutgiltigt avslagsbeslut.

Vad betyder det för deras möjligheter att få stanna, tror du?
– Det får vi ju se. De som är under 18 år kommer att få möjlighet att få stanna på olika sätt.

I lördags meddelade Migrationsverket att alla asylbeslut för dem som kan behöva åldersbedömas på medicinsk väg stoppas fram till mars. Då tar Rättsmedicinalverket över all medicinsk åldersbedömning av asylsökande.

Därmed erkänner Migrationsverket - indirekt - att deras upp­skriv­ningar inte är tillräckligt rättssäkra att fatta utvis­ningsbeslut på, konstaterar Centerpartiet i en promemoria. Partiledningen har därför i dag fattat beslut om att kräva att alla utvisningar av ensamkommande som befinner sig i Sverige - och fått sin ålder uppskriven - ska frysas.

När Rättsmedicinalverkets nya modell införs ska de erbjudas en ny prövning, som enligt Centerpartiet är "mindre godtycklig". Därmed erkänner Migrationsverket - indirekt - att deras upp­skriv­ningar inte är tillräckligt rättssäkra att fatta utvis­ningsbeslut på, konstaterar Centerpartiet i ett PM.

När Rättsmedicinalverkets nya modell införs i mars ska de erbjudas en ny prövning, som enligt Centerpartiet är "mer rättssäker och mindre godtycklig".

– Migrationsverket säger ju själva att de vill pausa sina beslut nu, tills det här systemet är på plats. Men vi har samtidigt tusentals personer kvar i landet, som har fått sina avslagsbelsut fattade i det gamla systemet. Där måste vi gå in med åtgärder, så att vi får ett mer rättssäkert system på plats, säger Johanna Jönsson.

Vad tror du att det finns för politiskt stöd för ett sådant här förslag?

– Det är ju konstigt om fler inte vill stödja ett förslag som handlar om att öka rättssäkerheten. För mig är det en självklarhet, att om vi nu har bättre metoder på plats, så måste omfatta samtliga, annars finns ju risken att vi utvisar unga under 18 år till Afghanistan, och det tror jag ingen vill.

Centerpartiets förslag presenteras efter den senaste tidens larmrappporter om självmord - och självmordsförsök - bland ensamkommande barn. I dag snabbinkallade regeringen en rad myndigheter och organisationer till ett möte för att diskutera stödet till unga asylsökande som mår psykiskt dåligt.

– Det alla var rörande överens om var att nu måste vi se till att skapa mer lugn och ro bland de ensamkommande barnen, för det är en bidragande orsak att man inte riktigt vet hur hur processen ser ut, hur framtiden ser ut och det skapar ovisshet, ångest och psykisk ohälsa, säger Gabriel Wikström.