Publiken ska skapa nya Röhsska

2:13 min

Visionen är en aktiv mötesplats. Det är vad man nu tänker sig inför nyöppnandet av Röhsska museet 2 juli 2018. Men först ska en ny chef sätta visionen.

För Göteborgs design och konsthantverksmuseum Röhsska som temporärt stänger efter en lång och turbulent tid med arbetsmiljö problem väntar nu en ny vision. Men vad är det då för museum du som besökare kommer mötas av i juli nästa år?

Trenden för samtida museer just nu är att fokuserar på att skapa just en mötesplats för både besökare och personer inom fältet. Det är i korta ord vad man tänker sig även från kulturnämnden, men i slutändan är det den kommande museichefen som ska lägga grunden för framtida Röhsska tillsammans med personalen och Britta Söderqvist, sektorchef för museerna i Göteborg och tillfällig chef för Röhsska.

– Det är ett arbete som kommer läggas tillsammans med den nya chefen för museet.

Hon själv inspireras av till exempel det nyöppnade Scenkonstmuseet i Stockholm som jobbar mycket med att visa upp sina samlingar. Men också att lyfta fram objekten mindre traditionellt än vad man gjort, genom att fokusera mer på användaren av ett föremål.

– En trend som vi också tittar på är att ha mer av ett medskapande med besökarna på museet som till och med kan bli en del av utställningarna. Den pedagogiska verksamheten på Röhsska har redan gjort lite av detta men det skulle vi kunna göra ännu mer, säger Britta Söderqvist.