Myndigheter ense om Kallakfrågan

1:36 min

Tvisten mellan länsstyrelsen och Bergsstaten om handläggningen av Beowulf minings ansökan om att få starta gruvdrift i Kallak utanför Jokkmokk är nu löst.

Myndigheterna har kommit överens om en process som ska ge svar på om Laponiaområdets status som världsarv hotas av en gruva, enligt Åsa Persson, Bergsstatens chef:

– Det ska vara så, alla parter är informerade så nu är det den här vägen det går.

Åsa Persson träffade i går Beowulfs vd Kurt Budge och hon har också haft kontakt med representanter för länsstyrelsen i Norrbotten, Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket för att diskutera hur Kallakfrågan ska hanteras.

Det har funnits farhågor från FN-organet Unesco om att eventuellt negativa effekter på Laponiaområdet inte är tillräckligt utredda för att Bergsstaten ska kunna ge Beowulf koncession för en gruva, vilket även oroar regeringen.

– Nu kommer vi att fråga att fråga bolaget om de vill komplettera sin miljökonsekvensbeskrivning ytterligare.

Om Beowulf gör det kommer Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket att få yttra sig om den kompletterade miljökonsekvensbeskrivningen är tillräcklig för att ge svar på om Laponias status hotas.

Länsstyrelsen, som hittills vägrat yttra sig om miljökonsekvensutredningen, går nu med på att göra det, enligt Åsa Persson, och hon är lättad över att man nått samsyn när när det gäller Kallak.

– Det är jag glad över att vi gör, vi måste ju framåt.