Vaggerydsbanan

Vill satsa halv miljard på upprustning

Region Jönköpings län och fyra kommunero vill satsa en halv miljard kronor på elektrifiering av Vaggerydsbanan.

Järnvägen mellan Värnamo och Nässjö respektive Jönköping blir allt viktigare för både gods- och persontrafiken i länet. Problemet är att banan, som började anläggas i slutet av 1800-talet, fortfarande inte är elektrifierad.

Region Jönköpings län, liksom kommunerna Värnamo, Vaggeryd, Nässjö och Jönköping har länge uppvaktat Trafikverket och regeringen för att de ska skjuta till pengar för en elektrifiering.

En sådan skulle kosta en och en halv miljard kronor. Förutom att tillåta eltåg, skulle också sträckningen Vaggeryd–Jönköping till största delen bli en helt nybyggd bana via Tenhult för att korta restiden väsentligt.

I en gemensam avsiktsförklaring på onsdagen, meddelar regionen och berörda kommuner att de vill satsa 500 miljoner kronor på projektet:

300 miljoner kommer från den regional transportplanen. De resterande 200 miljonerna fördelas mellan Region Jönköpings län och de fyra berörda kommunerna.

Det är regeringen som har sista ordet om staten ska satsa den miljard som återstår för att elektrifieringen ska bli av. Avsiktsförklringen ska ses som en påtryckning på regeringen, vars besked har dröjt och nu väntas komma först i sommar.