Trump återkallar trans-riktlinjer för skoltoaletter

I USA återkallas riktlinjer för transpersoner i skolor, som utfärdades under förre presidenten Barack Obamas styre.

Dessa innehåller bland annat en instruktion till skolor att låta transpersoner använda den toalett de vill, den som överensstämmer med vilket kön man identifierar sig som.

Riktlinjerna återkallas av president Donald Trumps regering för att "de juridiska aspekterna ska gås genom ordentligt".