S: Skärp kontrollen av religiösa friskolor

2:49 min

Socialdemokraterna vill skärpa tillsynen och regelverket kring religiösa friskolor. Det framgår av ett av de förslag som kommer att läggas fram till Socialdemokraternas kongress senare i vår.

– Jag vill att vi ska säkerställa att den svenska skolan är en mötesplats och jag vill också säkerställa att de konfessionella inslagen i svenska skolan inte känns påtvingade för eleverna, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström som ansvarar för skolfrågor på kongressen .

Hur ska man praktiskt kunna ta reda på om en elev känner sig tvingad eller inte att vara med på något utanför skoltid?

– Där har jag stort förtroende för våra skolmyndigheter. De är duktiga på att göra den här typen av granskningar och utvärderingar.

Socialdemokraterna är sedan tidigare motståndare till religiösa friskolor. Regeringen förbereder dessutom en utredning med det här uppdraget.

Nu blir det också en fråga för ombuden på kongressen, som inte kommer att ta ställning till några konkreta förslag från partistyrelsen annat än att regelverket och tillsynen ska skärpas. Anna Ekström ger exempel på vad det här skulle kunna innebära konkret, tydligare kontroll av hur de religiösa inslagen går till efter skoltid och en skärpning av vad skolorna ska få använda skolpengen till:

– En ytterligare fråga jag tänker att man kika på är om det verkligen är ok att den offentliga skolpengen kanske går till sådana aktiviteter som visserligen är utanför själva skolundervisningen men ändå inom skolans ram, exempelvis en morgonbön. Är det vettigt att skolpengen går till religiösa inslag som ligger utanför undervisningen?

Anna Ekström vill också att alla som vill starta en religiös friskola måste uppge det i sin ansökan, det behöver man inte göra i dag vilket försvårar kontrollen enligt Anna Ekström.

Enligt statistik från Skolinspektionen var det förra läsåret 66 friskolor som själva uppgav den inriktningen och av dem är de allra flesta kristna. Så trots att det handlar om relativt få skolor är det ändå viktigt med förändringar, tycker Anna Ekström:

– Det här är en viktig fråga på så sätt att vi vill att den svenska skolan ska vara en mötesplats där alla elever lär känna varandra. För mig är det viktigt att varenda elev i Sverige faktiskt upplever en skoltid där man får möjlighet att uttrycka sin egen åsikt och göra sina egna livsval även när det gäller religiös inriktning.

Men skulle du helst se att det skulle gå att förbjuda religiösa friskolor?

– Den frågan är faktiskt inte aktuell eftersom Sverige under den borgerliga regeringen skrivit på att vi är med i en konvention som säger att vi måste tillåta skolor som har en konfessionell inriktning i det svenska systemet.