Tillstånd driva HVB-hem dras in för sörmlänning

1:24 min

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har beslutat dra in tillstånd att driva HVB-hem för en kvinna från Sörmland.

Myndigheten gjorde en oanmäld inspektion på HVB-hemmet med anledning av orosanmälningar från bland annat polisen i Sörmland och sjukvården. Enligt dem skulle hemmets ägare ha setts i intima situationer med en ensamkommande ungdom.

Detta framgår i en rapport vid en oanmäld inspektion på HVB-hemmet i Klockestrand i Västernorrland i förra veckan.

Grunden är en orosanmälan från en polis i Mälardalen som hänvisar till information från sjukhus- och skolpersonal. Dessa har vid skilda tillfällen sett ägaren och en ungdom i intima situationer. Därutöver rapporteras det att ungdomar från HVB-hemmet också har övernattat i ägarens privata bostad i Mälardalen när det under helger saknats personal på HVB hemmet.

Vi fick en orosanmälan från polisen.

Nordanstigs kommun som har haft tre ungdomar placerade på HVB-hemmet tog omgående hem dem när orosanmälan blev känd.

Kenneth Larsson som är enhetschef för individ- och familjeomsorgen i Nordanstig berättar att kommunen fattade ett snabbt beslut.

– Vi fick en orosanmälan från polisen, gällande det här HVB-hemmet om att det förekom saker som inte var så bra för de här ungdomarna, så då fattade vi beslut om att ta hem alla ungdomarna. Sen så visste vi inte om anklagelserna var riktiga eller inte men det var ändå så pass allvarliga att vi var tvungna att agera.

Enligt Pia Karlsson, enhetschef på IVO så förnekar ägaren att något otillbörligt förekommit.

– Om uppgifterna i anmälan stämmer, så är det ett olämpligt agerande från ägarens sida, säger Pia Karlsson.

Som en följd av orosanmälningarna omplacerades ungdomarna berättar Kenneth Larsson, chef för individ- och Familjeomsorgen i Nordanstig.

–  Det är naturligtvis jätteallvarligt om man utnyttjar ett barn i en beroendesituation. Det är ju helt förkastligt.

Ägaren säger till P4 Västernorrland att uppgifterna om en intim relation med en av ungdomarna inte stämmer.

Verksamheten stängs nu bland annat på grund av brist på personal med relevant utbildning och att verksamheten bedrivs i undermåliga lokaler.