Gälrötan hotar att sprida sig

Svenska insjöfiskar har drabbats av gälröta, en parasitsvamp som slår ut fiskarnas blodcirkulation så att fiskarna kvävs. Rekordtemperaturer i kombination och övergödning tros vara orsaken. De första fallen upptäcktes i Mälaren utanför Sollentuna, men sjukdomen kan sprida sig över hela Sverige. Om vattentemperaturerna fortsätter att stiga kan ytterligare sjukdomar komma att drabba insjöfisken, det misstänker Ulf-Peter Wichart. Wichard arbetar på Fiskhälsan som sköter kontrollerna av odlad fisk åt Jordbruksverket.