Så kan vi skydda oss mot förvrängda fakta

1:11 min

Amerikanska forskare säger att de hittat en psykologisk metod som motverkar effekten av desinformation i klimatfrågan.

Amerikanska forskare säger att de hittat en psykologisk metod som nästan kan liknas vid ett psykologiskt "vaccin" som motverkar effekten av desinformation i klimatfrågan.

Det här är väldigt viktig forskning då försök att så tvivel har fördröjt klimatåtgärder, menar forskare.

– När människor inte är säkra på om klimatet ändras eller inte så är man inte lika villig att stötta de åtgärderna heller, säger Kirsti Jylhä som forskar om liknande frågor vid Uppsala universitet.

I den amerikanska studien såg forskare att om människor först presenteras med välkänd fakta om klimatet och det sedan följs av vanlig desinformation, exempelvis att forskarkåren inte skulle vara enig, så lyckas lögnen skriva över fakta, och människors åsikter förblir då oförändrade.

Men genom att berätta om olika tekniker som används för att förvränga forskningsresultat, och att de används av vissa intressegrupper, fick deltagarna en slags vaccination.

När de senare blev utsatta för desinformation höll sig deras åsikter närmare vetenskaplig fakta. Det här gällde både demokrater och republikaner i USA.

Även om Kirsti Jylhä är skeptisk till att forskarna kallar det för just ett vaccin. Hon tycker att det helt enkelt rör sig om bra information. Samtidigt anser hon att det här är väldigt viktig forskning som även vi svenskar borde ta till oss.

– Den här desinformation har i stor del skapats i USA och har sedan spridits sig till andra länder. Så det kommer också sprida sig till oss också.

Referens:  S. van der Linden et al. "Inoculating the Public against Misinformation about Climate Change" DOI: 10.1002/gch2.201600008