IVO kände inte till att barn placerades på HVB-hem i Kramfors

3:26 min

När Nordanstigs kommun placerade ensamkommande ungdomar på ett HVB-hem i Klockestrand kände inte IVO till det och någon inspektion genomfördes inte.

Frågan om vem bär ansvaret för att ett antal ensamkommande ungdomar under flera månader kunde bo på ett HVB-hem i Klockestrand i Kramfors kommun, utan att det fanns någon kompetent personal, ingen föreståndare och ett hus som inte var lämpligt att bo i är inte lätt att besvara.

Kenneth Larsson som är chef för individ och familjeomsorgen i Nordanstig och hade tre ungdomar placerade på HVB hemmet menar att det behövs en bättre kommunikation mellan kommunerna och Inspektionen för vård och omsorg.

– IVO har ingen möjlighet att ta reda på om det finns ungdomar placerade på HVB-hem om de inte frågar föreståndaren. I de allra flesta fall så fungerar det om det är seriösa hem, men i det här fallet var det inte så, säger Kenneth Larsson.

I de allra flesta fall fungerar det om det är seriösa hem. I det här fallet var det inte så.

Kommunerna borde kunna rapportera till IVO om på vilka hem de placerar sina ungdomar, menar Kenneth Larsson. På så sätt skulle inspektionen veta exakt hur många barn som fanns på varje hem.

Annika Algeblad enhetschef på IVO säger att idag finns ingen sån möjlighet.

– Skulle vi få i uppdrag att hålla ett sådant register skulle vi självklart göra det. Då skulle inspektionen känna till vilka barn som är placerade var och när, säger hon.

Annika Algeblad lägger till att kommunerna har ett stort ansvar att ta reda på hur de ungdomar de har placerat mår och att inte lita på gamla uppgifter och tillstånd.