Socialdemokraterna byter fokus i rättspolitiken

2:34 min

Socialdemokraternas ledning vill omprioritera och fokusera mer på brottsbekämpning och skärpta straff - särskilt i kampen mot gängkriminaliteten.

– Vi har sett en tillväxt där det är ett antal individer som förpestar tillvaron för de hårt arbetande människorna som bor i våra förorter och socialt utsatta områden. Vi ska ge dem tryggheten tillbaka. Då krävs det naturligtvis långsiktiga förebyggande åtgärder, men det krävs också repressiva åtgärder, säger inrikesminister Anders Ygeman.

I april har Socialdemokraterna kongress. Det övergripande temat är "Trygghet i en ny tid" - och de 350 ombuden ska bland annat fatta beslut om nya politiska riktlinjer.

På rättsområdet vill ledningen ändra kurs. "Brottsligheten utgör ett hot mot hela det demokratiska samhället och ska bekämpas med alla medel. Socialdemokratin kommer att stå i första ledet i den kampen", står det i partistyrelsens förslag. Det är skarpare skrivningar än de som gäller i dag - och så här säger inrikesminister Anders Ygeman om positionsförflyttningen.

– Socialdemokratin har ju alltid prioriterat det förebyggande arbetet, men nu har vi också en tydlig prioritet på de hårdare insatserna, fler poliser i de utsatta områdena, skärpt lagstiftning, tuffare påföljder.

Hur kontroversiell är den här omsvängningen i partiet internt?

– Det återstår ju att se på kongressen.

Gängbrottsligheten ökar i de tre storstäderna - och därmed vapenbrotten och det dödliga våldet, konstaterar Socialdemokraternas ledning. Och framöver ska alltså kampen mot gängkriminalitet stå i fokus.

Skärpta straff för vapenbrott och allvarliga våldsbrott är redan på gång och regeringen har också aviserat riktade åtgärder mot unga förövare, som nya påföljder.

– Jag tror att husarrest för unga, som döms för brott, är en sådan påföljd. Så att de kan gå kvar i skolan, bo kvar hemma, men inte vara ute och ränna på helger och nätter, säger Anders Ygeman.

Krisen inom polisen är ju en het politisk fråga och företrädare för oppositionen har vid upprepade tillfällen krävt fler poliser och mer pengar. Inför kongressen föreslår Socialdemokraternas partistyrelse: "fler poliser där de behövs bäst".

– Under det senaste året har vi fått fler poliser i de socialt utsatta områdena, den satsningen ska fortsätta och byggas ut. I Rinkeby, i Hammarkullen, i Rosengård behövs det fler poliser för att öka medborgarnas trygghet, säger Anders Ygeman.

Kommer det mer pengar till det här i vårbudgeten?

– Det återstår att se när vi tar vårbudgetdiskussionen och höstbudgetdiskussionen, nu har vi tagit riktlinjerna till partikongressen.