Musikskapare slåss för granskning av Stim

2:57 min

Vad ska man göra om man som medlem i upphovsrättsorganisationen Stim vill ha en oberoende granskning av vad Stim gör med ens pengar? Ja, framställa en begäran om en extrastämma för att diskutera det, till exempel, men en sådan har nu avslagits av Stim.

Om tio procent av medlemmarna vill ha en extrastämma i en viss fråga har de rätt att få det, enligt lagen.

Det trodde också en grupp musikskapare att de hade fått ihop nu i januari, men Stim avslog deras begäran på formella grunder. Sedan dess har medlemsantalet i Stim ökat så pass mycket att deras "tiondel" inte längre räcker och framställan måste göras om.

– Stim vill uppenbarligen inte ha någon granskning, säger en av dem som driver granskningsfrågan, kompositören Tommy Kaså, och fortsätter:

– Alltså, det är ju ganska låg demokratinivå får man ju säga i medlemsföreningen Stim, och... ja, vi hade faktiskt väntat oss det här, helt enkelt.

Stim förvaltar ekonomiska rättigheter åt tiotusentals musikskapare, bland annat genom att sälja licenser –  alltså rättigheter att spela musik – till offentliga inrättningar, men det är långt ifrån säkert att alla verk som spelas på hotell, restauranger och spaanläggningar kopplas till en specifik upphovsperson hos Stim. Det skulle bli för dyrt och är idag heller inte tekniskt möjligt, säger Stims ledning, och nu vill Tommy Kaså med flera ha en genomlysning av systemet...

–  ... från insamling till utbetalning – vilka gynnas, vilka missgynnas och hur ser det ut? säger Kaså och fortsätter:

– Vi har ju frågat om det här, till exempel den här överföringen av pengar när det gäller Spotify och Youtube – totalt sett – vad handlar det om per år? Men då säger man att "det svarar vi inte på".

Årsredovisningen för 2016 är inte klar men 2015 drog Stim in 1,8 miljarder kronor, varav 1,5 miljarder gick vidare till upphovspersoner och musikförlag.

Tidigare i år begärde litet mer än en tiondel av Stims röstberättigade medlemmar en extrastämma, men Stim avslog deras begäran på strikt formella grunder. Ska det bli någon extrastämma måste alltså begäran om en sådan göras om, men Stims vd Karsten Dyhrberg Nielsen tycker att gruppen ska vänta med granskningsfrågan till den ordinarie stämman i maj. Han tillbakavisar också att Stims ledning skulle vara emot en granskning:

– Utifrån en önskan om full transparens och utifrån att vi inget har att dölja så har jag absolut inget problem med det, men då får vi också ta kostnaderna för att göra en granskning i beräkningen, säger han.

Det gör honom besviken, säger han, att musikskaparna där inte har förtroende för systemet.

– Det vi har försökt göra nu och åtgärda är faktiskt att jag har bett mina medarbetare att ta fram så mycket information som vi har som vi är säkra på att de faktiskt har den information de behöver i en form som de kan se och förstå att vi inget har att dölja.

Det är också viktigt, säger Dyhrberg Nielsen, att komma ihåg att "det handlar om en mycket liten grupp rättighetshavare som står för 0,1 procent av Stims alla avräkningar", och i de fall de inte har fått det de ska ha har Stim korrigerat det, fortsätter han:

– Så om vi får in tillräckligt med dokumentation om att en musik har använts, i frisörsalongen eller någon annanstans, har vi möjlighet att betala ut pengar till dem, säger han.