Hormonstörande ämnen hittade i katter

1:38 min

Katter påverkas av kemikalier som finns i våra hem.

En ny studie från Stockholms universitet visar att huskatterna hade förhöjda halter i blodet av samma hormonstörande kemikalier som fanns i dammet hemma.

Är katterna exponerade gäller det också människorna de bor hos, säger en av forskarna, Jana Weiss:

– Det här är ju ämnen som inte ska lämna sina produkter de ska finnas i produkterna och inte komma ut i dammet. I och med den här studien vet vi att vi är exponerade för dem.

Resultatet i studien, det så kallade Misse-projektet, ger stöd åt tidigare liknande studier av katter.

Forskarna tog blodprover på huskatter och prover på damm från katternas hem.

De fann ett mönster.

Där det fanns högre halter i dammet av vissa kemikalier; bromerade och klorerade föreningar, hade också katterna förhöjda nivåer i blodet av samma kemikalier. Dessa kan finnas i till exempel textilier, möbler och elektronikvaror, men även vara ämnen som är förbjudna sedan länge.

Ämnen som kan skada – även om nivåerna är låga.

– Det finns inga gränsvärden för vad man får ha i damm eller blod eller mat eller någonting. Det ska inte finnas helt enkelt i våra kroppar. Det är ju små halter skulle man kunna se det som. Men på grund av att de är hormonstörande så spelar egentligen inte nivån någon roll. Det kan påverka oavsett vilken nivå det ligger på.

Jana Weiss betonar att enskilda inte ska oroa sej för sin hälsa på grund av den här studien.

– Det är svårt. Jag tycker det finns möjligheter att sänka halterna genom att man gör aktiva val, vilka produkter man tar med hem. Man kan alltid fråga producenter vad de använt för kemikalier till exempel inom flamskyddskemin. Man ska tänka på konsumentmakten man har och göra medvetna val. Men jag tror inte man ska vara nervös för att man orsakar sig själv en hälsorisk.