Terapi över lång tid kostnadseffektiv för samhället

1:43 min

Långa psykoterapier kan på sikt vara kostnadseffektivare än korttidsterapi vid behandling av komplicerade former av ångest och depression. Det visar en studie vid Helsingfors universitet.

I den ovanliga studien har forskarna jämfört två korttidsbehandlingar med en mycket längre psykodynamisk behandling. Patienterna har följts tio år efter terapins slut. 

I studien lottades 326 patienter till tre olika behandlingar, två korttidsterapier på 12 eller 20 sessioner, och en lång psykodynamisk behandling på 240 behandlingstimmar. Den senare innebar behandling två gånger i veckan.

I början visade de korta behandlingarna lika bra eller rentav bättre resultat. Men några år efter avslutad behandling såg bilden annorlunda ut.

– Om du vill ha hållbara resultat och patienterna har komplicerade problem är det mer kostnadseffektivt att använda långtidsterapier, säger  Olavi Lindfors, docent i psykologi och en av författarna till studien.

Den psykiska hälsan för de i psykodynamisk långtidsterapi fortsatte att bli allt bättre medan de som hade lottats till kortterapi stod kvar på samma nivå eller fick sämre hälsa.

Patienterna i kortterapi sökte också i högre grad ny behandling under årens gång.

Forskarna använde gängse ångest- och depressionsmått för att skatta hälsan hos patienterna.

Men de mätte även en rad andra faktorer, bland annat arbetsförmåga, vilken visade sig vara högre hos patienterna som gått långa psykoterapier.

Men forskarna framhåller att i alla psykoterapier fanns det patienter som inte blev hjälpta alls. Slutsatsen de drar är att ingen behandling hjälper alla.

Referenser:

Knekt P "The outcome of short- and long-term psychotherapy 10 years after start of treatment." Psychol Med. 2016 Apr;46(6):1175-88. doi: 10.1017/S0033291715002718.

Maljanen T "The cost-effectiveness of short-term and long-term psychotherapy in the treatment of depressive and anxiety disorders during a 5-year follow-up."J Affect Disord. 2016 Jan 15;190:254-63. doi: 10.1016/j.jad.2015.09.065.

Jyrä K et al "The impact of psychotherapy treatments of different length and type on health behaviour during a five-year follow-up." Psychother Res. 2016 Feb 1:1-13.

Heinonen E et al " Dispositional optimism as predictor of outcome in short- and long-term psychotherapy." Psychol Psychother. 2016 Oct 15. doi: 10.1111/papt.12109.

Knekt P et al ""The prediction of the level of personality organization on reduction of psychiatric symptoms and improvement of work ability in short- versus long-term psychotherapies during a 5-year follow-up". Psychol Psychother. 2016 Dec 30. doi: 10.1111/papt.12115.