برنامه آتی سوسیال دموکراتها: مهاجرت، رفاه و مبارزه با جرایم

1:57 min

استفان لوون، نخست وزیر سوئد و رهبر حزب سوسیال دموکرات، امروز در یک نشست مطبوعاتی سیاست‌های آینده این حزب را تصریح کرد.

به گفته فردریک فورتنباخ، مفسر سیاسی رادیو سوئد از اعلام این سیاست ها بوی یک مبارزه می آید. او می گوید که تاکید ویژه بر نظم، از جمله نکاتی است که در این سیاست ها به درستی به آن توجه شده است.

اگرچه کنگره سالیانه سوسیال دموکرات‌ها در آپریل هر سال برگزار می‌شود اما این حزب امروز به ارائه سیاست‌های آتی خود پرداخت که بر مهاجرت، جرم و جنایت، مجازات و دستاوردهای رفاه تمرکز دارد. استفان لوون و لنا رودسترون باستاد، دبیر حزب سوسیال دموکراتها، در نشست خبری امروز از دستور العمل جدید این حزب برای ایجاد مشاغل بیشتر و افزایش همگرایی در جامعه سخن گفتند.
آنها همچنین چالش‌هایی را که حزب سوسیال دموکراتها در آینده با آن روبروست تشریح کردند، از جمله تمرکز بر دولت رفاه، مهاجرت و به هم پیوستگی که پیگیری این اهداف می‌تواند زمینه فعالیت را برای یک حزب بسیار دشوار بسازد. 
به گفته فردریک فورتنباخ،حزب سوسیال دموکرات می خواهد از سیاست های سابق خود در زمینه پناهنده پذیری عبور و قوانین سختگیرانه تری دراینباره تدوین کند. لوون اعلام کرده است که حزب او تصمیم ندارد شرایط قبلی درباره قوانین مهاجرت را دنبال کند بلکه به دنبال اتخاذ یک راه حل بلند مدت دراین زمینه است. پیشنهاد هیات مدیره حزب سوسیال دموکرات این است که روند پذیرش پناهندگان به سوئد از یک برنامه ثابت و پایدار تبعیت کند. در عین حال این ممکن نیست که سوئد قوانین متفاوتی از قوانین اتحادیه اروپا در این زمینه داشته باشد.

سیاست های پناهنده پذیری دولت در پاییز سال گذشته تاثیرات بسیاری بر افکار عمومی جامعه گذاشت، برخی در نظرسنجی ها اعلام کردند که درک آنها از وضعیت فعلی جامعه سوئد ناروشن است و فکر می کنند که کشور دارد به سمت اشتباهی پیش می رود.

 از سوی دیگر، استفان لوون بر این مساله تاکید کرد که هر فردی می‌تواند کار کند، باید این فرصت را در اختیار داشته باشد. از این رو یکی از اهداف این حزب فراهم کردن شرایط ورود به بازار کار برای افراد تازه وارد است.

یکی دیگر از مسائلی که در این نشست مطبوعاتی مطرح شد ضرورت افزایش امنیت در جامعه و مقابله با گروه‌های جنایتکار است. لوون دراینباره گفت: تنها تشدید مجازات کافی نیست. موثرترین راه فراهم کردن شرایطی است که در آن جوانان بتوانند انتخاب بهتری داشته باشند، یک شغل یا فرصت برای بیرون رفتن از خانه. ما هم علیه جرم و جنایت و هم علیه دلایل شکل گیری آن مبارزه خواهیم کرد.