Badande i Axsjöbadet avråds

Axsjöbadet vid Morgongåva i Heby kommun har för närvarande förhöjda värden av koliforma bakterier, och där kommer prover att tas varje vecka tills tre prover i rad är godkända. Tills dess sitter det skyltar uppe som avråder allmänheten från att bada.