Just nu

Flerårig process

Fortsatt oenighet om dumpade cyanidtunnorna

1:35 min

Det blir troligen domstol som får avgöra vad som händer med de dumpade cyanidtunnorna i Skönna Mosse utanför Örkelljunga. Länsstyrelsen och företaget Electrolux är inte överens om vem som ska ta tag i problemet och till exempel sanera.

  • Det var en tidigare anställd på Multofabriken som avslöjade att tunnor med cyanidrester dumpats i mossen i närheten av fabriken på 50- och 60-talet och vid undersökningar hittade man en del av tunnorna.
  • Electrolux var senare ägare till fastigheten och det är det bolag som fått föreläggande om åtgärder från länsstyrelsen, men bolaget har överklagat till Mark- och miljödomstolen.
  • David Lalloo, miljöhandläggare på länsstyrelsen, säger att länsstyrelsen och Electrolux står långt ifrån varandra i ansvarsfrågan.