Fler känner sig trygga i Hallunda-Norsborg

1:39 min

Tryggheten i Hallunda-Norsborg har ökat de senaste fem åren, visar Botkyrkas medborgarundersökning. Nu satsas fyra miljoner kronor extra på att öka tryggheten ännu mer.

Hallundabon Stig Söderström och hans fru är ute och promenerar med stavar på gångvägen mellan Hallunda och Norsborg. De har bott i Hallunda i 16 år och Stig berättar att han känner sig trygg i området.

– Ja, ganska trygg i alla fall. Öven om jag tycker att det har försämrats. När vi flyttade in så var det inte en massa bilbränder och sånt där, säger Stig Söderström.

Silva som bor i Norsborg menar att hennes känsla av trygghet inte har förändrats under de senaste åren.

– Jag känner mig trygg i mitt område, eftersom jag är uppväxt här jag har inte känt så. Men jag har känt oro för mina barn, i alla fall för några år sedan, säger Silva.

Fler av Stig och Silvas grannar känner sig trygga i dag än förut, om man ska tro Botkyrkas medborgarundersökning. Förra året svarade 46 procent av i Hallunda-Norsborgsborna i undersökningen att de kände sig trygga. Fem år tidigare var det 38 procent.

Tomaj Keyvani är områdesutvecklare i Hallunda-Norsborg. Han menar att kommunen i flera år jobbat för att öka tryggheten, och att det arbetet nu börjar synas.

Förra året fick han fyra miljoner kronor extra för att lägga på trygghetshöjande insatser i kommundelen.

– Vi har använt de till det som medborgarna har efterfrågat. Det har handlat om fordonshinder. Vi har haft problem med att man kör med fordon av olika slag på gångvägar, säger Tomaj Keyvani.

Förutom det har pengarna gått till att bygga om en yta utanför fritidsgården i Norsborg - där trafiksituationen har varit otrygg. Man har också klippt ner buskage och snart ska nya skyltar sättas upp i området.

Tomaj Keyvani tror att de här nya satsningarna kommer synas i kommande trygghetsmätningar.

– Jag hoppas det. Vissa blir ju aldrig nöjda. Det är nog ingenstans där 100 procent svarar att det är tryggt. Men att det ska ligga på 80 procent - absolut, säger Tomaj Keyvani.