Gabriel Wikström om utbränd vårdpersonal: Väldigt problematiskt

2:00 min

Efter Ekots rapportering kring att allt fler unga kvinnliga läkare drabbas av utmattningssyndrom och utbrändhet kommenterar nu sjukvårdsminister Gabriel Wikström problematiken.

– Det är väldigt problematiskt och det visar att landstingen måste ta ett mycket större arbetsgivaransvar för att lösa en situation som i det här fallet leder fram till utbrändhet, säger han.

– Regeringen har skjutit till nästan tre miljarder i anslag så det saknas inte pengar. Nu handlar det om att implementera metoder och ta arbetsgivaransvar på mycket större ansvar.

Gabriel Wikström nämner den så kallade e-hälsovisionen som ska förbättra digitaliseringen inom sjukvården och minska den administrativa bördan hos läkare, liksom att regeringen satsat en miljard för att få en förbättrad personalhantering - och på så sätt slipper bränna ut sin personal.

– Vi går just nu in i ett stort omställningsarbete av svensk hälso- och sjukvård, det berör inte bara en digitalisering utan också hur vi ska kunna flytta vården närmare patienterna, säger Gabriel Wikström.

– I det arbetet tror jag att personalfrågan kommer vara helt central, det vill säga: hur ser vi till att personalen har de allra bästa förutsättningarna för att göra sitt jobb? Där ingår bland annat att jobba förebyggande för att undvika utbrändhet och stress.

AT-läkaren Maria som fick diagnosen utmattningssyndrom beskriver hur det var hon inte längre fungerade på jobbet.

– Jag satt och läste i journalen om en patient, visste inte vad jag hade läst och sen var jag tvungen att läsa om och en gång till, säger hon.

– Det kändes inte så bra för mina patienter.

Maria och hennes kollegor har talat mycket om varför kvinnliga läkare oftare drabbas av utmattningssyndrom.

– Tyvärr är det så att kvinnor behöver kämpa lite mer för att bli accepterade och respekterade på en arbetsplats, tyvärr är det inte så jämställt alla gånger. Det kan resultera i att, speciellt inom ett yrke som läkaryrket, där behöver man prestera mycket som det är och speciellt om man är kvinna, ja, då behöver man kämpa hårt och kan väl spegla sig i det här.