Tre miljoner kronor till världsarvet Grimeton

1:43 min

När Riksantikvarieämbetet fördelat årets bidrag till kulturmiljövård får Grimetons radiostation ett av de enskilt största bidragen: lite drygt tre miljoner kronor.

Pengarna behövs för att hålla den stora långvågsantennen intakt. Och även om årets utdelning inte är någon sensation så är världsarvet Grimetons vd Camilla Lugnet och hennes personal glada.

– Det ger oss möjlighet att måla ett av våra torn. Vi måste måla våra sex torn vart 12:2-15:e år. Tre miljoner räcker nästan till ett torn, säger Camilla Lugnet.

Nu står torn nummer två, det andra tornet från stationen sett, på tur.

Grimetons radiostation är inte enbart ett museum. Den används fortfarande och den försämrade säkerhetssitationen i världen gör sig gällande också här. Under några år har det nämligen inte varit hemligt vilka som använder sig av radiostationen men nu har det blivit stopp för igen för Camilla Lugnet och övriga som arbetar på Grimeton att berätta om det.

– Nej, vi har det önskemål från våra kunder att inte prata om det. Vi är ett levande kulturarv och är glada att vi kan bedriva kommersiell radioverksamhet här ute.