Omorganisation på Kronfågel

Lantmännenägda Kronfågel Holding, med produktion i bland annat Valla utanför Katrineholm, ser över sin organisation. I Valla kommer större, men färre kycklingar att slaktas och produktionen ska inriktas på färsk kyckling. Det kommer att innebära något färre anställda, genom naturlig avgång, det säger Ernst Mittag, koncernchef på Kronfågel Holding till Sveriges Radio Sörmland.

Produktionen av grillad kyckling ska koncentreras till Kristianstad, där 60 anställda kommer att sägas upp i samband med omorganisationen. I Kristianstad finns 320 anställda, i Valla ungefär 200 anställda. Omorganiseringen görs för att komma närmare kunderna, men också av besparingsskäl, enligt företaget. Totalt investerar Kronfågel 47 miljoner kronor i omläggningen.