Återskapa eller bevara arter – en het fråga inom forskarvärlden

Debatten ökar nu bland forskare hur man bäst kan använda resurser för att bevara arter eller återskapa redan utdöda djur.

Forskare från bland annat Australien har nu visat att en satsning på att återskapa fem utdöda arter i delstaten New South Wales skulle motsvara kostnaden att rädda 52 arter som håller på att dö ut. Det visar en artikel i Nature Ecology and Evolution.

De som argumenterar för att ändå återskapa arter nu när tekniken gör att det kanske är möjligt, menar att det finns ett moraliskt ansvar att återskapa det som människan har förstört.

– Det som händer just nu inom området kan nästan jämföras med rymdforskningen. Man har ett avlägset mål, som här är att återskapa utdöda arter. Det arbetet driver fram en kraftig teknikutveckling. Samtidigt tycker jag att det är mer akut att bevara de arter som nu håller på att utrotas, säger Joris Cromsigt, lektor vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Umeå. 

 Referens
Joseph R. Bennett "Spending limited resources on de-extinction could lead to net biodiversity loss" 27 feb 2017 Nature Ecology and Evolution DOI: 10.1038/s41559-016-0053 

Ronald Sandler "Costs, benefits and ethics" 27 feb 2017 Nature Ecology and Evolution DOI: 10.1038/s41559-017-0105