Studie: Frihandel gynnar Europas jordbruk

1:45 min

Bönder i Europa tjänar miljardbelopp på frihandel med andra delar av världen, hävdas i en färsk EU-rapport.

-- Studien visar att värdet av exporten av jordbruksprodukter ökade med mer än en miljard euro på grund av de här frihandelsavtalen, sa EU:s jordbrukskommissionär Phil Hogan vid en presskonferens i Bryssel idag.

Den externa konsultfirman Copenhagen Economics har granskat hur jordbruk och livsmedelsindustri i EU påverkas av unionens frihandelsavtal med Mexiko, Sydkorea och Schweiz.

Bland annat hävdas i rapporten att den ökade exporten på grund av avtalen har skapat 13 700 nya jobb inom Europas jordbruk, och ytterligare några tusen jobb inom matindustrin.

Detta är en övergripande ekonomisk studie där man även har tittat extra noga på fem exportflöden, bland annat danskt fläskkött som säljs till Sydkorea och franska viner som exporteras till Mexiko.

Rapporten släpps i ett läge då frihandel är starkt ifrågasatt på många håll i Europa, inte minst hos personer och organisationer med koppling just till jordbruk. Bland annat finns de som är rädda för att det färdigförhandlade frihandelsavtalet med Kanada kan leda till att hormonbehandlat kött kommer in på den europeiska marknaden. Rädslan finns, trots att EU-kommissionen lovar att så aldrig kommer ske.

EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström säger i ett pressmeddelande att den nya studien visar att "handelsavtal, rätt gjorda, är en god kraft för våra lantbrukare och matproducenter."

I rapporten står att "ökande protektionism både i EU och hos dess handelspartners kan begränsa handeln i framtiden och hindra förhandlingar om nya handelsavtal".