Enkät: Trygghet i skolan viktigast för elever

1:51 min

Trygghet – det är vad landets niondeklassare vill ha i skolan. Det visar en enkätundersökning som Skolinspektionen har gjort. För första gången har man frågat landets alla skolor.

Alla elever i årskurs 5, 9 och andraårselever i gymnasiet har fått svara, men en särskild analys har gjorts av enkätsvaren från 80 000 elever i årskurs 9.

– Det man kan se är hur viktigt det är med trygghet för att hela skolupplevelsen för eleverna ska bli bra, säger Helén Ängmo, generaldirektör för Skolinspektionen.

Trygghet är viktigt för trivsel i skolan, prestation och annat, påpekar Helén Ängmo. Och de flesta, 85 procent, känner trygghet. Men 15 procent, det vill säga 12 000 elever, gör det inte och de eleverna är viktiga.

– Vi har ju målet att alla ska känna sig trygga. Då är den här andelen som har svarat negativt fortfarande är någonting att jobba med, anser Helén Ängmo.

Drygt 80 000 av totalt 100 000 niondeklassare har svarat på enkäten. Det eleverna är mest missnöjda med är dålig studiero.

Sex av tio klagar på att andra elever stör. Att många är missnöjda med studieron har visat sig även i tidigare undersökningar.

– Det här är ju mycket, mycket viktigt att jobba vidare med. Eleverna har rätt till studiero, man har rätt till att kunna ha koncentration i sitt skolarbete och uppleva det på ett positivt sätt. Så här finns mer att göra.

En stor andel av eleverna klagar också över att de inte får vara med och utforma skolans ordningsregler, något de har rätt att vara. Det är ett sätt att hitta en gemensam ambition på varje skola.

– Det är väldigt viktigt att man har en gemensam bild av hur det bör fungera på skolan och att eleverna också får vara delaktiga. Hur ska det se ut hos oss? Hur ska vi vara mot varandra? Hur ska vi bemöta varandra?

Flickor är mer missnöjda än pojkar i nästan alla undersökta och analyserade frågor. Något övergripande svar för hela landet varför det är så har inte Skolinspektionen.

– Men det är ju väldigt viktigt att analysera lokalt vad de här skillnaderna kan bestå i, menar Skolinspektionens generaldirektör Helén Ängmo.