Kvinnojour startar i Hässleholm

Efter sommaren börjar arbetet med att starta en kvinnojour i Hässleholm.
Enligt planerna ska kvinnojouren vara igång den 1 oktober i höst. De senaste åren har det varje år anmälts mer än 250 brott mot kvinnor bara i Hässleholm. Och tendensen är att antalet ökar. Det har gjort att socialnämnden tagit fram ett handlingsprogram för att stoppa utvecklingen, och där ingår en kvinnojour. Socialförvaltningen och kommunen hjälper till med arbetet, men tanken är att jouren ska bedrivas i ideell regi, skriver Norra Skåne.