EU-myndighet ska granska ländernas asylpolitik

1:28 min

På Malta skapas nu en ny myndighet som får mandat att granska EU-ländernas asylpolitik, men också att ingripa mot länder som missköter sig.

– Vi kommer att ha kapacitet att ingripa i länder om det behövs, säger José Carreira, som är chef för den nya asylmyndigheten.

Nu rekryteras personal till kontoret på Malta, totalt ska det bli 500, och EU-länderna ska också bidra med ytterligare 500 asylhandläggare till en gemensam pool.

De ska övervaka att länderna följer EU:s gemensamma lagstiftning och utfärda rekommendationer till länder som missköter sig. Men det är fortfarande oklart om den nya myndigheten även ska få rätt att ingripa mot ett lands vilja.

– Det diskuteras fortfarande, och EU-länderna är splittrade säger José Carreira.

Förra året lade EU-kommissionen fram sju olika lagförslag om en harmonisering av asylpolitiken, som nu förhandlas. Reglerna blir nu bindande, vilket innebär att inget land varken kan ha en mer restriktiv eller mer generös flyktingpolitik.

EU:s asylmyndighet ska ta fram riktlinjer för hur asylsökande från olika länder ska bedömas.

Just nu pågår ett pilotprojekt som rör Afghanistan, där nationella myndigheter ofta har ganska olika syn. Även om riktlinjerna inte blir formellt tvingande, så kommer de att vara vägledande när nationella myndigheter ska fatta beslut i enskilda asylärenden, säger José Carreira.