Unicef slår larm: Systematiska övergrepp mot barn på flykt

2:00 min

Tre av fyra barn som flyr via Libyen till Italien utsätts för våld och sexuella övergrepp från vuxna. Det visar en ny rapport från Unicef.

– Flyktingar, barn och kvinnor utsätts rutinmässigt för sexuellt våld, utnyttjande, misshandel och frihetsberövande längs flyktvägen från Nordafrika till Italien, säger Sarah Crowe, talesperson för FN:s barnfond i Geneve.

– Det är därför vi säger att det är en dödlig resa för barn.

Längs flyktvägen från Nordafrika till Italien över Medelhavet finns det många faror.

Barn riskerar att hamna i prostitution, drabbas av våld och sexuella övergrepp, och säljas i den "moderna slavhandel" som pågår i Libyen, säger Sarah Crowe. Och riskerna fortsätter även när de nått Europa.

– Det är inte slut på själva upplevelsen. Det är bara början på ett nytt kapitel kan man säga.

En ny rapport från FN:s barnfond visar att tre av fyra barn utsätts för våld från vuxna längs flyktvägen.

9 av 10 barn som ankommer till Italien kommer utan föräldrar, visar rapporten, och 1 av 40 personer drunknar på väg över Medelhavet.

Lagliga vägar för att söka asyl i Europa, förbättrade livsvillkor i barnens hemländer, och en bättre samordning länder emellan, är några av förslagen för att förhindra att barn exploateras som presenteras i rapporten.

– Det måste handla om arbete på både den här sidan av Medelhavet i Europa men också i Afrika. Ingen skulle ta sådana risker, och inga föräldrar skulle skicka sina barn ut på den här mardrömsresan om det var bättre hemma, säger säger Sarah Crowe.

I Libyen råder det politiskt kaos. Trots det finns det förslag på att EU vill ha ett flyktingavtal med landet utifrån den modell man har med Turkiet, och alltså skicka tillbaka flyktingar dit till flyktingläger.

Unicefs rapport visar på en extrem situation inuti lägren där det ofta saknas både mat och vatten.

– Ingen kan skickas tillbaka till Libyen om det är en sådan mardröm som pågår där idag där barn och kvinnor exploateras. Det är inte svaret just nu, säger säger Sarah Crowe, talesperson för FN:s barnfond i Geneve.