Språkintroduktion största gymnasieprogrammet

2:09 min

Ett för många okänt gymnasieprogram har blivit det största programmet i årskurs ett på gymnasiet. "Det saknas riktlinjer och statlig styrning", säger kritikerna.

– Läroplanen för gymnasieskolan är så här tjock, ingenstans ser du något om introduktionsprogrammen, ingenting om vad språkintroduktionen har för mål eller innehåll. Det är ett tecken på att det inte finns någon kvalitetsgaranti eller någon statlig styrning på vad vi ska göra på ett introduktionsprogram. Det är helt upp till huvudmän, säger Jennie Rosengren som är rektor för Språkintroduktionsprogrammet på Enskede gårds gymnasium i Stockholm.

Det är förra höstens stora flyktingmottagande som nu visar sig i att gymnasiets språkintroduktionsprogram har blivit det största av samtliga program i gymnasiets årskurs ett.

Syftet med det är att nyanlända elever ska lära sig framför allt svenska så att de ska kunna gå in i ett annat gymnasieprogram, till ett annat introduktionsprogram, inte sällan yrkesintroduktion, eller till en vuxenutbildning.

En av de 23 100 eleverna är 17-årige Mahad. Han är från Somalia där han gick två år i skola. Jag gillar att studera berättar han, men tror inte att han kommer att kunna gå vidare till ett annat gymnasieprogram. För det behövs betyg i tolv ämnen och än så länge har han bara betyg i två.

– Nej jag kommer inte att börja i nationellt program. Man måste ha betyg i tolv ämnen om man ska gå i nationellt program. När jag kom hit gick jag i grundskolan i en månad.

Risken finns att det är många, likt Mahad, som får svårt att nå gymnasiebehörighet. Det försvåras, menar kritikerna, av att gymnasieprogrammet saknar examen, ingen timplan, ingen statlig styrning.

Långt ifrån alla kommuner har en utbildningsplan trots att de måste. Nu finns förslag på tydligare riktlinjer i den gymnasieutredning som har varit ute på remiss, men det dröjer innan de eventuella förändringarna kan bli verklighet.

Ida Hansen är lärare på språkintroduktionsprogrammet på Enskede gårds gymnasium.

– Definitivt är det svajigt. Det saknas en diskussion både på politisk och tjänstemannanivå vad syftet med programmet är.