Vill locka personal och äldre med Attraktiv hemtjänst

5:39 min

I Göteborg håller man på att införa Attraktiv hemtjänst- ett sätt att ge de äldre större inflytande över när de vill få sin hjälp och försöka locka fler att jobba inom hemtjänsten.