EU-länder överens om att skrota miljontals utsläppsrätter

1:25 min

Efter ovanligt segdragna förhandlingar lyckades EU:s medlemsländer på tisdagskvällen nå en uppgörelse om den framtida handeln med utsläppsrätter.

Utsläppshandeln, kallad EU ETS, är unionens kanske främsta verktyg i klimatpolitiken, och klimatminister Isabella Lövin log efter mötet som tog minst ett par timmar längre än planerat.

– Vi lade ett förslag på bordet i morse som vi skulle ha blivit enormt nöjda med. Nu är vi nästan lika enormt nöjda. Om det hade varit en tia så är det nu en nia.

I klimatpolitiken finns stora slitningar i Europa. Polen, Ungern och sju andra länder vägrade att ställa sig bakom dagens kompromiss, som siktar mot att göra det dyrare att släppa ut växthusgaser för bland annat 11 000 energiintensiva industrier och kraftverk.

Sverige är ett av de länder som har drivit på för att EU årligen ska skrota hundratals miljoner utsläppsrätter under 2020-talet för att få upp priset på rätten att släppa ut ett ton koldioxid.

Dagens kompromiss landade relativt nära det som Sverige har förespråkat, men Isabella Lövin medger att det knappast räcker för att leva upp till Parisavtalets mål om att stoppa temperaturökningen vid neremot 1,5 grader.

– Det är också en översynsklausul i den här överenskommelsen. Det innebär att vi också kommer kunna uppdatera utefter Parisavtalet, och det är helt avgörande om vi ska stanna vid en och en halv grad.

Nu väntar förhandlingar mellan EU:s parlament och medlemsstater innan ett slutligt beslut kommer om framtidens utsläppshandel i Europa.