Projekt ska få fler barn till föräldrar utan högskoleutbildning att plugga vidare

1:56 min

Ett initiativ vid Malmö högskola ska försöka ändra snedrekryteringen till landets högskolor och universitet och få fler barn till föräldrar utan högskoleutbildning att plugga vidare.

Barn till föräldrar utan högskoleutbildning är fortfarande underrepresenterade på landets högskolor och universitet.

För att ändra på det måste den gruppen lockas att plugga vidare redan i mellanstadieåren, det menar forskarna bakom initiativet i Malmö.

– Mycket handlar om att göra det lekfullt: Att besöka högskolan och visa att det är ett ganska sjyst ställe att vara på. Att man kanske får prova på att programmera en robot eller prova på att tillverka något, säger Patricia Staaf, som jobbar med initiativet vid Malmö högskola.

– Om man inte har mött högskolan förrän kanske innan sista året innan gymnasiet så tror vi att det blir ett mycket större steg att tänka sig att man kan bli en del av det, fortsätter hon.

Initiativet vid Malmö högskola är just nu i startgroparna och syftet är att bland annat ta reda på varför vissa ungdomar väljer bort högre studier. Framförallt handlar det om barn och unga från studieovana hem, en grupp som fortfarande är underrepresenterad på landets universitet.

Enligt Patricia Staaf vid Malmö högskola är det en demokratifråga att se till att alla grupper i samhället ser högre studier som ett alternativ.

– Vi kan se siffror på vilka som inte går vidare, men vi vill veta varför. Är det för att man känner att högskolan inte är välkomnande? För att man inte skulle bli accepterad? Eller är det för att det inte är lockande av andra skäl?

Liknande initiativ finns även på andra håll i landet. I Örebro finns sen nästan 15 år tillbaka projektet Linje 14 – ett samarbete mellan kommunen och Örebro universitet med syfte att få unga från stadsdelen Vivalla att välja universitetsstudier.

Satsningen är etablerad och har nått flera hundra barn, men Pia Ridderby, verksamhetschef för Linje 14 menar att också de nu fått upp ögonen för att satsa på yngre barn genom till exempel spel och sociala medier.

– Har man inte kunnat identifiera sig som högskolestudent innan 13-årsåldern så kan det vara svårt att bryta det. Då kan man börja tidigare med att inspirera och avdramatisera högre studier och försöka motivera de här barnen till att se sig själva som högskolestudenter, säger Pia Ridderby.