Landstingets lönesystem Heroma fungerar dåligt

1:10 min

Löner som betalats ut felaktigt, personal som inte stämplar in eller ut och ett lönekontor som är överbelastat. Revisorerna är hårda i sin kritik av Landstingets lönesystem.

Två år har gått sedan lönesystemet Heroma infördes i Landstinget men fortfarande är det mycket som inte fungerar, enligt en rapport från revisorerna.

Många anställda stämplar inte in och ut som de ska. Till exempel har man upptäckt en läkare som inte stämplat alls under ett helt år. Istället fick en löneadministratör sitta i efterhand och korrigera hela året. Anställdas övertider har inte betalats ut i tid. 

Huruvida landstinget har förlorat pengar på felaktiga utbetalningar vet man inte men däremot vet man att det kan ha hänt eftersom kontrollen inte har fungerat.

– O ja, det finns en möjlighet. Så vad vi har gjort nu är att vi har lämnat över det till regionstyrelsen så att de får gå djupare in och se om det betalats ut felaktigt, säger revisionens ordförande Mikael Gäfvert.

Under november 2016 upptäckte man 400 tidrapporter som inte innehöll några raster alls, någon markering som man ska göra när det inte går att ta ut rast fanns inte.

De fel som har upptäckts finns på många olika ställen i systemet.

En anställd lyfte full lön från landstinget trots att denne var föräldraledig.

Registreringen av långtidsfrånvaro har inte fungerat särskilt bra. En anställd lyfte full lön från landstinget trots att personen var föräldraledig. Felet upptäcktes inte förrän den anställda kom tillbaka till jobbet.

När sjuksköterskor byter anställning inom landstinget uppstår felaktigheter då deras lönetillägg följer med på ett sätt som inte är korrekt.

Det här är bara några av alla felaktigheter som revisorerna påpekar.

I sammanfattningen i rapporten har revisorerna ställt upp en lista på 18 punkter som behöver rättas till för att systemet ska bli säkert.