Förbjudet att röka för anställda inom Uddevalla kommun

Anställda i kommunen får inte röka i eller nära kommunens lokaler och fordon, och rökning är heller inte tillåten i närheten av entréer eller fönster. Du som jobbar inom Uddevalla kommun, vad tycker du om de nya reglerna?

 Hör av dig till vår insändartelefon på 0522-67 00 80.

De här nya bestämmelserna klubbades av kommunstyrelsen i förra veckan.

För att stötta anställda med att bli rök- och tobaksfria erbjuder kommunens personalavdelning hjälp antingen individuellt eller i grupp. Det finns också möjlighet för kommunanställda att få ekonomisk ersättning för receptfria nikotinhjälpmedel under tre månader.