Äldre kan drabbas när Köping sparar

Köpings socialnämnd går mot ett underskott i år, trots besparingsåtgärder i början av sommaren. Nu varnar socialchefen för att det behövs ännu fler sparåtgärder om inte kostnaderna ska skena iväg.

Totalt föreslår han att socialnämnden ska spara ytterligare tre miljoner kronor. Största åtgärden i förslaget är vikariestopp, något som framför allt kommer att märkas i äldreomsorgen. Ett förslag som inte är populärt hos många i personalen.

- Det gillar vi inte. På kort sikt är det en bra lösning, men på lång sikt med sjukskrivningar, så blir det dyrare. Det säger Jessica von Alten och Samai Jai-On, anställda på Tunadals hemtjänst i Köping.

Även facket kommunal är kritiskt och vill ha ”en kontinuerlig utvärdering när besparingen pågår under 2005 och en utvärdering efter besparingen”, som man skriver i en bilaga till MBL-förhandlingen som slutade i oenighet.

Orsaken till att det nu måste sparas är att kommunen har fått oväntade kostnader, bland annat har man omhändertagit barn i en utsatt situation. Det är något man inte kan strunta i, men det kostar mycket pengar och då gäller det att spara någon annanstans inom socialnämndens verksamhet.

- Så är det i en kommun, där ställs alla verksamheter mot varandra. Trots allt fick vi nio miljoner extra till nämnden inför det här året, de pengarna har tyvärr tagit slut. Tar vi inte in de här pengarna någonstans så får vi börja skära i kanske skola eller fritid i stället, säger Roger Eklund, socialnämndens ordförande.

Den största besparingen är alltså vikariestopp under hösten, men kommunledningen tror inte att det skulle leda till ökade sjukskrivningar bland personalen.

- Jag tror inte det. Vi har en ganska hög personaltäthet jämfört med andra kommuner. Det här är trots allt en tillfällig period när vi drar in på vikarier där det går, sen kommer vi att gå över till ett system där vi kan flytta personal mellan avdelningarna, säger Roger Eklund.

Beslut om besparingarna tas av socialnämnden 8 augusti.