Värnplikten återinförs i Sverige

2:35 min

I dag beslutar regeringen om att återaktivera värnplikten så att alla som är födda 1999 eller senare kan tvingas genomgå mönstring från 1 juli och göra militär grundutbildning från och med nästa år.

– Vi har haft svårigheter att bemanna krigsförbanden på frivillig väg och det måste på något sätt åtgärdas. Därför är det nödvändigt att reaktivera värnplikten, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

Men är det rimligt och rättvist att kanske 4 000 18-åringar kan tvingas göra värnplikt medan kanske 90 000 eller 100 000 slipper?

– Det är klart att man kan föra den typen av resonemang, men vi måste fylla de förband som riksdagen har beslutat att vi måste ha.

Sedan 2010 har det varit frivilligt att göra militär grundutbildning.

Men med dagens beslut måste tjejer och killar som fyller 18 precis som i dag fylla i ett beredskapsunderlag och de som är intressanta kallas sedan till mönstring som de alltså måste genomföra.

Hur många som tas ut till mönstring med plikt avgörs av hur många äldre som frivilligt anmält sig tidigare. Tas de frivilliga ut till mönstring gäller plikten också för dem.

Av de som mönstrar väljs de mest lämpade ut till grundutbildning och de kan sedan ta anställning i försvaret eller krigsplaceras med repetitionsutbildningar i upp till 15 år.

En avgörande punkt för vilka som väljs ut lär bli hur intresserade de är.

Därför tror inte Peter Hultqvist att böter eller fängelse för vapenvägran som nu också aktiveras kommer drabba särskilt många.

– I praktiken är det alltså så att inriktningen är den enskildes intresse, motivation och vilja, samtidigt som numerären är relativt små. Så jag tror att det här problemet sållar man ut under själva mönstringsförfarandet och när man fyller i beredskapsunderlaget, säger Peter Hultqvist.

2018 och 2019 ska 4 000 genomgå grundutbildning med plikt enligt regeringsbeslutet och för att nå dit kommer cirka 13 000 kallas till mönstring.

Sedan 2010 gäller plikten både kvinnor och män. Peter Hultqvist hoppas att pliktsystemet ska leda till fler kvinnor i försvaret.

– Jag tror att det är bra om man har både kvinnor och män på arbetsplatsen, både civilt och militärt, och det finns en bra blandning. Jag tror att det leder till både bättre stämning och bättre effektivitet och bättre spegling av hela samhället. Dessutom så markerar det ju också en jämställdhet, säger Peter Hultqvist.

I utredningen som ligger till grund för dagens regeringsbeslut finns flera andra förslag som att framöver sakta höja antalet som gör grundutbildning till 8 000 per år och att införa olika typer av bonussystem för att anställda soldater ska varar kvar längre.

De förslagen kommer regeringen ta ställning till senare.