Polisen inför inre utlänningskontroller i Haparanda

1:07 min

Polisen har utökat sina inre utlänningskontroller i Haparanda efter att allt fler personer med avslagsbeslut på sina asylansökningar i Finland tar sig till Sverige. På sistone har det rört sig om ungefär 50 personer i veckan, enligt polisen.

Den senaste tiden har polisen sett en ökning av antalet personer som tar sig från Finland till Sverige efter att ha fått avslag på sin asylansökan i Finland.

I nuläget handlar det om ungefär 50 personer i veckan som tar sig över gränsen, och polisen har därför inlett en insats där de genomför så kallade inre utlänningskontroller i området kring Haparanda.

– Det förekommer att människor som har fått avslag på sin asylansökan i Finland har valt att resa tillbaka över gränsen till Sverige.
Det vi gör med de här inre utlänningskontrollerna, det är att vi kontrollerar om de vistas legalt i landet eller om de vill söka asyl, Kristina Lantto, kommunikatör vid polisen i Norrbotten.

Även om personerna väljer att söka asyl i Sverige kommer de med största sannolikhet att få avslag även här, eftersom de redan har fått nej i Finland. Då förs personerna till Migrationsverkets förvar i Gävle i väntan på avvisning, berättar Kristina Lantto.

Har ni någon uppgift om varför man väljer att lämna Finland och i stället ta sig till Sverige?

– Nej, ingenting som vi har någon säkerhet i utan det finns olika möjliga anledningar. Det är ingenting vi kan kommentera nu, det är lite tidigt.

Hur länge har det här fenomenet pågått?

– Ja, vad vi känner till så är det inte allt för länge det har pågått, utan vi har följt det här under en kortare tid.

Kristina Lantto känner inte till om det rör sig om någon särskild nationalitet. Varken Haparanda kommun eller den nationella gränspolisen känner till fenomenet.