Läkarkontakt via video för snabbare strokevård

1:22 min

Strokepatienter skulle komma fortare till behandling om man från ambulansen kunde få videokontakt med en läkare. Ett sådant videostöd vill SU, Sahlgrenska och Chalmers/Lindholmen simulera redan före sommaren.

– Om simuleringen faller väl ut vill vi testa den på patienter med utrustning i några ambulanser, säger professorn i neurologi Lars Rosengren, ordförande för bland annat det regionala strokerådet. 

I ambulansen ska det finnas några kameror och mikrofon. 

– Strokeläkaren på sjukhuset ska kunna titta på patienten och med hjälp av personalen få hen att exempelvis lyfta en arm eller följa andra instruktioner. På så sätt kan man bedöma hur pass sjuk patienten är.

Som alltid med strokepatienter är det väldigt bråttom för att hjärnan inte ska få obotliga skador.

Är stroken en hjärnblödning får den en helt annan behandling än om den är en propp, som är klart vanligast.

Är proppen liten kan den kanske lösas upp - är den större och sitter i hjärnans större blodkärl kan den behöva dras ut. I Västra Götalandsregionen görs det bara på Sahlgrenska och kallas trombektomi. Cirka tre sådana görs i veckan.

– Kommer patienten långt ifrån kan man dirigera ambulansen direkt till Sahlgrenska för att spara värdefull tid. Det kan vara helt avgörande om patienten blir bra eller inte, konstaterar Lars Rosengren.

Hittills har projektet bara fått pengar från Västra Götalandsregionens innovationsfond för att själva tekniken och arbetssättet ska utvärderas i en simuleringsstudie men Lars Rosenberg hoppas att tekniken så småningom ska finnas i ambulanser över hela landet.