Regeringen vill stoppa Spotify-avvisningar

2:22 min

Världens största online-musik-bolag, svenska Spotify, har krävt en lagändring som stoppar avvisningarna av företagets talanger på grund av mindre byråkratiska missar. Bolaget får nu stöd av justie- och migrationsminister Morgan Johansson.

En utredning föreslog nyligen en ändring som Spotify beskriver som otillräcklig. Och nu säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson att han är öppen för att gå längre och tillmötesgå Spotifys krav.

 – Vi måste ändra regelverket, för det här är inga bra regler. Möjligen finns det något sätt vi skulle kunna gå dem till mötes på i den delen också, säger Morgan Johansson. 

Den senaste tiden har det rapporterats om flera fall av personer som inte har fått förlängt arbetstillstånd till exempel på grund av att de varit utomlands vid fel tidpunkt eller för att arbetsgivaren angett fel uppgift om skatten.

Spotifys grundare Martin Lorentzon, som inte vill ställa upp på intervju, har skickat brev både till regeringen och riksdagens socialförsäkringsutskott. Han skriver att bolaget drabbas hårt av Migrationsverkets hårda praxis.

Nyligen avvisades en av Spotifys bästa utvecklare efter fyra år i Sverige, och ytterligare ett tiotal lever i ovisshet om sin framtid.

Det är ett enormt avbräck för oss och Sveriges rykte som land där man kan driva framgångsrika teknikbolag är hotat, skriver Martin Lorentzon i breven.

Moderaternas migrationspolitiska talesperson Johan Forsell är upprörd över att regeringen, som han säger, inte har agerat trots de många larmen.

– Det finns politik för att åtgärda det här och vi kan inte vänta längre när vi ser att det varje vecka utvisas högutbildade IT-programmerare på grund av mindre slarvfel, säger Forsell. 

Upprörd är även Centerpartiets migrationspolitiska talesperson Johanna Jönsson.

– Regeringen gjorde en liten, liten justering strax före jul som kommer att omfatta några enstaka personer. Det måste göras mycket mer och det måste göras snabbt, det här pågår hela tiden och de rör inte ett finger, säger Jönsson.

Den ändring som hon hänvisar till är ett förslag från en ny utredning. Det går ut på att fel som upptäcks av arbetsgivaren eller arbetstagaren själv inte ska leda till avvisning. Otillräckligt, skriver Spotify i sitt brev. Och Morgan Johansson öppnar för ett skarpare förslag.

Är du beredd att gå längre än förslaget i utredningen?

– Jag är beredd att se på remissvaren och att överväga om vi ska göra några förändringar i förslaget, därför att jag vill också naturligtvis att företag som Spotify och andra kan känna en trygghet kring hur de som kommer utifrån till deras företag behandlas.

– Ett lagförslag kommer till våren, säger Morgan Johansson.