Rennäring

Skyddsjakt på varg som rivit renar

Länsstyrelsen fattade på torsdagen beslut om skyddsjakt på en varg inom Handölsdalens sameby i Härjedalens kommun.

Vargen har rivit renar och skingrat den samlade hjorden i ett för samebyn viktigt vinterbetesområde, skriver länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Kort efter att beslutet om skyddsjakt tagits kunde vargen fällas.