Stugor för flyktingar stoppas – mark kan vara förorenad

Länsstyrelsen river upp Kalmar kommuns planer på bostäder i Påryd för flyktingar som fått uppehållstillstånd.

Kommunen ville sätta upp flera mindre hus, liknande Attefallshus i Påryd, men Länsstyrelsen säger alltså nej till det med motiveringen att det kan finnas föroreningar i marken och att kommunen inte undersökt det tillräckligt.

– Vi är förvånade över länsstyrelsens beslut, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Adolfsson (S).

– Vi har lämnat in dokumentation som visat att det inte har varit någon miljöfarlig verksamhet på den här tomten. Det har vår egen miljöenhet undersökt. Därför är vi förvånade över att man kommer med det här beskedet.

Kommer ni att överklaga beslutet?

– Det är inte klart ännu. Vi håller på att gå igenom domen för att se vad den innebär.

Lars Holmberg (V), andre vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden i Kalmar tror att kommunen kan komma att överklaga beslutet:

– Länsstyrelsen delar inte alltid vår uppfattning, det är inget konstigt, säger han.

– Vi får väl prova frågan igen och överklaga beslutet, men jag har inte pratat med de andra i presidiet så jag vet inte exakt hur de står i frågan.