Samband mellan sociala medier och en känsla av ensamhet

En amerikansk studie konstaterar ett tydligt samband mellan användandet av sociala medier och känslan av ensamhet. Ju längre och oftare deltagarna i studien använde sociala medier, desto vanligare var känslan av isolering och utanförskap.

Studien baseras på enkätsvar från nästan 1800 unga vuxna i åldern 19 till 32 år. Resultaten visar att de som använde sociala medier mer än två timmar om dagen hade dubbelt så hög risk att känna sig socialt isolerade, jämfört med personer som använde plattformarna mindre än en halvtimma per dag.

Men riktningen på sambandet kan man inte säga något om. Om det är så att mycket surfande på sociala medier skapar känslan av ensamhet, eller om det ensamheten som bidrar till att man surfar mycket.

Elza Dunkels är docent vid Umeå universitet och studerar själv ungas internetvanor. Hon anser att man bör vara försiktig när man tolkar sådana här studier, och att sociala medier kan vara både bra och dåligt för den som känner sig ensam.

– Den som upplever sig socialt isolerad kan ibland hitta vänner och stöd på internet. Men det kan också fungera så att umgänget på nätet lindrar symptomen så att personen inte söker vård, trots ett stort utanförskap och upplevd social isolering. Och då blir det ju inte bra i längden, säger Elza Dunkels.

Källa: Brian A. Primack et al, 2017. Social Media Use and Perceived Social Isolation Among Young Adults in the U.S. American Journal of Preventive Medicine