125-åriga Ny tid läggs ner

Idag gavs tidningen Ny tid ut för sista gången. Den socialdemokratiska göteborgstidningen läggs ned samtidigt som systertidningen i Stockholm.

Den 24 mars i år hade Ny tid fyllt 125 år. Tidningens prenumeranter har blivit för få – skälet till nedläggningen är därför ekonomisk.

Sedan starten 1892 har Ny tid funnits i Göteborg i varierade former. Tidningen ägs av AiP Media och dess nuvarande form har funnits sedan 2006.

Även Stockholmstidningen, systertidning till Ny tid med utgivningsort Stockholm, läggs ned.

Istället ska tidningen Aktuellt i Politiken ta över och utöka sin bevakning i Göteborg och Stockholm, enligt Nina Wadensjö, vd för AiP Media.