Simrishamn

Tufft läge för skånska torsktrålare

3:57 min

Det var flera skånska fiskare som var oroliga för framtiden när Havs- och vattenmyndigheten besökte Simrishamn idag, för att informera om det nya kvotsystemet för trålning av torsk.

– De tiotal skånska torsktrålare som finns kvar, riskerar att försvinna, säger Morgan Broberg, skeppare på Kungsö i Simrishamn. 

Han är själv bekymrad över om hans företag klarar detta året.

- Vi har blivit snuvade på hela vår kvot i västra Östersjön, och där ligger 25-30 procent av min omsättning i företaget. Sedan har vi även fått sänkning i östra Östersjön. Så om jag jämför med vad jag fiskade förra året så är det 38 procent lägre kvot jag fick, och det är mycket. Det säger sig själv att det klarar jag varken företaget på eller kan hålla min besättning med löner på, så det är allvarligt, säger han.

Morgan Broberg menar att han delar sin situation med andra trålfiskare i Skåne.

- Jag skulle nog vilja säga att de tio till tolv trålare som finns kvar härnere drabbas likvärdigt som mig allihop, och det är olyckligt, för vi är bara en spillra kvar, och vi åker bort med det här, säger han.

Att flera skånska fiskare som trålar efter torsk nu fått minskade kvoter hänger ihop med två olika saker.

Det ena är att EU sänkt kvoten rejält för hur mycket torsk som får fångas i Östersjön i år. Det andra är det nya svenska kvotsystemet, som infördes från årsskiftet. Det innebär att fiskarna fått individuella kvoter, som tilldelats både aktiva fiskare och fiskare som har licens, men som inte fiskar just nu. I praktiken leder det till att fler ska dela på en mindre kaka.

Tanken är att fiskarna sen ska kunna överlåta eller hyra ut kvoter till varandra. Men Morgan Broberg tror inte att det skulle lösa hans problem.

- Alltså det är nytt från och med i år, så att vi vet ju inte vad det innebär. Men med de små marginaler vi har på torsken idag, så handlar det i så fall om barmhärtighet ifrån dem som inte kommer att fiska sina kvoter, för jag har inte råd att hyra eller köpa någonting. Så då måste det mer eller mindre vara någon som skänker kvoten till mig så att jag kan hanka mig fram på det viset. Men det är ingen permanent lösning, det kanske lägger ett plåster på detta året, men vi kan inte ha det så här i framtiden, det överlever vi inte, säger han.

Och vad planerar du att göra nu?

- Jag vet inte, vi har ju överklagat den här fördelningen till förvaltningsrätten. Detta slår så fruktansvärt snett, så min förhoppning är att de river upp den, för vi klarar inte det annars.

Johan Wagnström, fiskeridirektör på länsstyrelsen, ser också en risk för att de fiskare som trålar efter torsk i Skåne ska slås ut.

- Ja det är mycket bekymmersamt, och det beror egentligen på att det här systemet blottlägger en överkapacitet. Det kommer fram 40 trålare nu, kan man säga, som tidigare inte har fiskat i Östersjön, men som har historiska fiskerättigheter, och nu blir det trångt i båset så att våra fiskare får mycket mindre än de har fiskat de sista åren och har mycket svårt med sin lönsamhet framöver, säger han.

Tror du att flera fiskare kommer att få sluta?

- Om inte förutsättningarna förändras, så ser jag att det är fallet ja. Och det ser illa ut för i princip samtliga våra skånska trålfiskare just nu.

Patrik Persson, enhetschef på Havs- och vattenmyndigheten var en av dem som besökte Simrishamn idag. Han menar att det stora problemet inte är det nya systemet, utan att EU sänkt torskkvoten i Östersjön.

- Jag skulle vilja säga att det inte är kopplat till systemet, utan det har varit stora kvotreduktioner som gör att det är svårt läge för Östersjöfiskarna, de som fiskar efter torsk, säger han.

-För det här systemet möjliggör en flexibilitet som krävs för att lösa det här med landningsskyldighet - att man ska ta i land alla arter som man fångar, säger Patrik Persson.

Enligt honom kommer Havs- och Vattenmyndigheten under året försöka se över systemet.

- Vi kommer att försöka hitta förbättringsåtgärder, säger han.

 

Fiskeridirektör Johan Wagnström på länsstyrelsen vill också att systemet ses över - och vill också att det införs någon form av regionala kvoter.

- Att man helt enkelt, innan man börjar fördela, tar en viss del av kvoten och fördelar det till dem som bara bedriver fiske i Östersjön.

- En ren regionalpolitisk åtgärd, kan man säga, för att vi vill att hamnar som Simrishamn och Karlskrona och Nogersund ska finnas kvar och ha aktiva fiskare i framtiden. För i slutändan är det det handlar om, försvinner trålarna, försvinner hamnarna, försvinner garnfisket och så försvinner våra fiskesamhällen, säger Johan Wagnström.