Borreliaupptäckt ger hopp om vaccin

Amerikanska forskare har upptäckt hur människor smittas av borrelia. Borreliabakterien, som sprids via fästingar, skyddar sig mot kroppens immunförsvar med hjälp av ett ämne i fästingens saliv. Upptäckten kan hjälpa till i jakten på ett vaccin mot borrelia.

Enligt Jörgen Malmquist, docent i internmedicin, kan de amerikanska forskarnas upptäckt vara en viktig pusselbit i arbetet med att framställa ett vaccin mot borrelia.

– Borreliabakterien förser sig med ett salivprotein från fästingen. Bakterien tar upp salivproteinmolekylerna på ett bestämt ställe på sin yttervägg, säger Jörgen Malmquist.

Kommer inte åt bakterien
Proteinet har en skyddande effekt som gör att de eventuella antikroppar som kan finnas hos människan efter en tidigare infektion, inte kommer åt att döda bakterien. Bakterien har på så sätt skyddat sig mot kroppens försvarsmekanismer, enligt den nya forskningen som presenteras i tidningen Nature på torsdagen.

Varje år blir mellan 5 000 och 10 000 personer sjuka av borrelia i Sverige. Borrelia finns framförallt vid Stockholmskusten och i Blekinge och Småland.

Kan leda till hjärtproblem
Borreliabakterien kan orsaka en rejäl infektion hos den som smittas och kan i värsta fall leda till nervskador och hjärtproblem.

Sjukdomen behandlas med antibiotika, men än finns inget vaccin trots att forskarna jobbat på det i många år.

– Det är svårt att få vaccinerna att bilda antikroppar. Det är problem nummer ett. Problem nummer två är att, om man får fram ett vaccin som leder till en god antikroppsbildning, så kanske de antikropparna inte blir särskilt effektiva i verkligheten, på grund av den här upptäckten, säger Jörgen Malmquist.

– Det sätter käppar i hjulen för vaccinets effekt. Då kanske man istället får inrikta sig på att göra ett vaccin mot det här fästingsalivproteinet, säger han.

Ovanlig försvarsmetod
Enligt Jörgen Malmquist är borreliabakteriens sätt att hitta ett skydd i fästingens saliv ovanligt bland mikroorganismer. Han råder till fortsatt försiktighet för allmänheten som vistas i borreliaområden.

– Det är väldigt viktigt att hitta alla borreliainfektioner och att känna igen den här röda fläcken som man får runt bitplatsen. Och att man då kommer till läkare och får antibiotikabehandling, säger Jörgen Malmquist, docent i internmedicin.

Sara Öberg
sara.oberg@sr.se