Alla EU-länder ska tvingas ta emot flyktingar

1:44 min

Alla EU-länder ska tvingas ta emot flyktingar. Det föreslår EU-parlamentarikern Cecilia Wikström (L) i sin rapport om EU:s framtida flyktingmottagande som nu ska förhandlas.

– Det går inte att fortsätta på det här spåret, att det är tre, fyra, fem länder i EU som tar ansvar, och de övriga 24 inte gör någonting alls eller väldigt lite, säger Cecilia Wikström.

Hon är EU-parlamentets förhandlare om den så kallade Dublinförordningen som avgör vilket land i EU som ska pröva en asylansökan, och som nu ska revideras.

Hon går vidare på EU-kommissionens förslag som innebär att varje land tilldelas ett referensvärde, en flyktingkvot, baserad på landets BNP och befolkningstillväxt.

När där kvoten är fylld, ska en omfördelning av asylsökande triggas igång automatiskt. 

EU-kommissionen föreslog att länder som vägrar ta emot flyktingar ska straffas med böter på 250 000 euro per asylsökande.

Men det säger Cecilia Wikström nej till:

– Jag tycker det är djupt oetiskt att sätta en prislapp på varje individ. 
Varför ska vi inte bara kunna hålla inne lite av EU:s fondmedel om de här länderna nu inte tar sin del av ansvaret.

Den enskilde asylsökande ska inte själv kunna välja i vilket land hon eller han söker asyl, men Cecilia Wikström vill inte, som EU-kommissionen, straffa enskilda som vägrar acceptera det land de tilldelas.

Hon vill också öka möjligheten till undantag, till exempel  ska den enskilde skriftligen kunna begära att i stället få komma till ett annat EU-land och då hänvisa till exempel till anhöriga, vänner eller språkkunskaper.

Men flera EU-länder motsätter sig tvingande flyktingkvoter.

Och beslutet för ett och ett halvt år sen att omfördela 100 000 asylsökande från Italien och Grekland har inte genomförts.

– Eftersom det inte blev någon succé utan snarare ett jättestort fiasko, så inser vi att frivillighet inte fungerar, utan det måste vara bindande att ta ansvar, säger Cecilia Wikström.