EU inrättar ett militärt högkvarter

2:01 min

EU har beslutat att inrätta ett slags militärt högkvarter. Det är inte aktuellt med en EU-armé, men utrikeschef Federica Mogherini säger att dagens beslut verkade ganska otänkbart för bara ett halvår sedan.

– För fem till sex månader sedan skulle det här ha varit ganska omöjligt att tänka sig. Det här visar att europeiska beslutsfattare har förstått att säkerhet är en prioritet, säger utrikeschef Federica Mogherini.

Det handlar om att inrätta ett högkvarter, kallat MPCC, här i Bryssel med ett 30-tal anställda. De ska samordna EU:s militära träningsmissioner, som i dag är tre stycken; i Mali, Somalia och Centralafrikanska Republiken.

EU-ländernas regeringar enades i dag också om att fortsätta utveckla flera andra militära samarbeten, som inrättandet av en försvarsfond som ska finansiera militär forskning och utveckling i Europa. På några års sikt är tanken att fonden ska uppgå till 90 miljoner euro, eller över 800 miljoner kronor. En annan fråga gäller framtiden för EU:s stridsgrupper, som har funnits på plats i tolv år, men aldrig använts vid militära uppdrag.

Det är i hög grad Tyskland som trycker på för ökat militärt samarbete i EU, påskyndat av osäkerheten om Rysslands agerande och den brittiska folkomröstningen om att lämna EU. Britterna har annars varit mycket skeptiska till allt som kan liknas vid en "EU-armé".

Sverige är nu med på tåget, men försvarsminister Peter Hultqvist (S) vill i dag tona ner betydelsen av de här stegen framåt.

– För Sverige har hela tiden mellanstatligheten i det här samarbetet varit ett ingångsvärde som är oerhört viktigt. Här har det också spekulerats om frågor som EU-armé och olika typer av tunga försvarsöverbyggnader. Allt sånt kan jag säga är borta ur diskussionen, säger Peter Hultqvist (S). 

Vid ett toppmöte i juni kan EU ta nästa steg i sitt ökade militära samarbete.