Dynos framtid klubbas idag

Idag ska koncernledningen fatta slutgiltigt beslut om framtiden för Dyno i Ljungaverk. Förhoppningen från fackets sida är att styrelsen ska fatta beslut om bordläggning av frågan och vänta med beslutet tills rapporten från den arbetstagarkonsult är klar som facket beställt.
Om man fattar beslut om nedläggning redan idag så går det att ändra beslutet senare, men den möjligheten tror facket är försvinnande liten.Det är ett 50 tal anställda och ett 20 tal entreprenörer som förlorar jobbet om Dyno lägger ner i Ljungaverk.