Turismen ska stärkas genom företagarnas synpunkter

2:44 min

Regeringen vill stärka turistnäringen i landet. Idag besökte utredaren Britt Bohlin aktörer som arbetar med turism i Blekinge.

Utredningen är fortfarande i ett tidigt skede, och för tillfället handlar det främst om att samla in information. 

– Vad vi gör just nu är att träffa så många aktörer som möjligt. Vi är i Blekinge i dag för att träffa dem och få höra spännande saker som de tycker ska komma med i utredningen, säger Britt Bohlin. 

På dagens möte samlades politiker, ansvariga tjänstemän och ett flertal av länets företagare. Tanken är att deras synpunkter ska bli en del av underlaget till rapporten, som ska bli klar den 1 december. 

Förutom dagens möte hoppas Britt Bohlin att hon och hennes kollegor ska hinna med mellan 70 och 80 liknande möten innan utredningen ska lämnas in. 

– Man kan väl säga att alla län har sin speciella karaktär. Här i Blekinge så har vi ju en fantastisk sommarperiod, men det är kanske svårare att hitta besökare som kommer en dag som denna när det stormar lite. Utmaningen är ju att få längre säsonger. 

En av de som deltog vid mötet var Lars Sällström. 

– Jag hoppas att utredningen ska ge något, att det inte bara blir ett projekt som rinner ut i sanden. Bara att regeringen intresserar sig och har skapat det här är ju intressant, säger han.